Faysal Dağlı'nın yed**** kitabı çıktı. "Bircên Bêdengiyê" (Sessizlik Burçları) isimli kitapta popüler mitolojilerin Kürdistan ile ilişkisi anlatılıyor.

2 yıllık bir çalışmanın sonucunda çıkan kitap, Evra adlı Kürt yayınevinde çıktı. 202 sayfalık kitapta Kürtlerin ve mitoloji ile ilgilenenlerin bulacağı çok bilgi var. Yazar, gazeteci ve edebiyatçı kimliğininin verdiği avantajla da hem her kelimeye bilgi yüklemiş, hem de tarihi olayları akıcı bir dille kaleme almış.

Faysal Dağlı, Med TV, Medya TV ve Roj TV'de yayınlanan 250'inin üzerinde tarihi dökümanter de hazırlamıştı. Yazar, "Şariştaniyên Mezopotamya" isimli bu dökümanterlerin bu çalışmada kendisi için anahtar olduğunu belirtiyor.

Gılgameş ve Sümerler Kürt mü?

Gılgameş'in Kürdistanlı olduğunu vurgulayan yazar bu iddiasını ve Kürtlerle ilişkisini şu şekilde açıklıyor: "Gılgameş'in orjinal adı Kılgames'tir. Bu Soranîce bir kelime. Soranîce'de 'Kıl' büyük, 'Games' de öküz anlamına geliyor. Yani Büyük Öküz. Kendisi Sümerli bir kraldır. Bu tabletlerdeki yazılarla da ispatlanmıştır."

Faysal Dağlı, Sümerlerin Kürtlerle ilişkisi konusunda da şu bilgileri aktarıyor: "Bilim dünyası artık şu konuda birleşiyor: 'Sümerler Zağroslardan indiler.' Kürtlerin ataları veya evvelleri de Zağros'un yerlileridir. İllahi 'Sümerler Kürt demiyorum. Ama Kürdistanidir."

Yazar, Nuh Tufanı'nin Kürtler ve Kürdistanla ilişkisine ilişkin de yeni bilgiler aktarıyor. Yazara göre, Nuh Tufanı gerçek bir olay. Faysal Dağlı, Şırnak isminin "Şerê Nuh"tan geldiğini, Cizre'deki Yafet Köprüsü'nün Nuh'un oğlunun adı olduğunu ve Nuh'un kabrinin de Cizre'de olduğunu yazıyor.

Kitapta kutsal kaynaklarda Kürdistan olgusu ve Newroz'un efsanelerin uzağında bilimsel değerlendirilmesi de yer alıyor. Özellikle "Kutsal Kaynaklarda Kürdistan" konusu dikkat çekiyor.

Kitabın ismi de tarihi bir olaya dayanıyor. Zerdeştilerin kabristanlarına bu ismi verdiğini belirten yazar, Kürdistan tarihinin de sessizlik içinde olduğu için bu ismi kitaba verdiğini kaydetti.

Faysal Dağlı, şimdiye kadar 6 kitap çıkardı. "Birakujî", "Ateşten Portreler", "Uzak Yazılar", "Nameya Dîjle" ve "Welatê Me" isimli kitapların yazarı olan Dağlı, 1966 Amed doğumlu.

Üniversitede dil ve edebiyat eğitimi alan yazar, 1988'de gazeteciliğe başladı. O yıldan bu yana sırayla 2000'e Doğru, Yeni Ülke, Özgür Gündem, Özgür Ülke, Özgür Politika, Med TV, Mezopotamya TV, Medya TV'de çalıştı. Halen Roj TV'de gazetecilik hayatını sürdürüyor. Yazarın yeni çalışmaları ise Kürtlere ilişkin ansiklopediler.

FİRAZ BARAN-MHA

Bir Sümer tabletinde Kurtie adı altında yer alan halkın veya Kardakalar'ın eski tabletlerde adı geçen Proto-Kürt kavimler olduklarına bilim adamlarının inançları var. G.R. Driver göre bu yöre Van gölünün güneyidir. Fakat bunlar Kürt kabilelerin sadece bir kısmını teşkil eder.
Asurlulardan kalan bir tablette bugün “Kurti” veya “Qurtie” diye okunan bir kavim adına rastlanmıştır. G.R. Driver bu bölgenin Bitlis yöresini kapsayan güneydoğu Anadolu olabileceğini düşünmüştür. Asur tabletleri Kurtiler için “Dağların Cini/Efendisi” diye yazıyor.

The Name Kurd And İts Philological Connections adlı yazısında Driver, listesini yazıtlardan çıkardığı Kurti, Karda, Karduk, Gord, Kord, Kardakes, Kyrtii, vd gibi sonekleri farklı dillere göre değişse de hepsi ortak bir krd/krt öğesi içeren tüm bu adların aynı kökten geldikleri ve etnik olarak ilişkili oldukları sonucuna varmıştır
Bazı araştırmacılara göre Kürt teriminin temelinde KUR kelimesi yatmakta olup Sümer kökenlidir. Sümerce'de KUR, dağ demektir. Tİ eki aidiyeti ifade eder. Böylelikle KURTİ kelimesi dağın halkı, dağlı halk anlamına gelmektedir. Bu ismin geçmişi Milattan önce 3000'lere kadar dayanmaktadır. Kürdistan coğrafyası bilindiği gibi dağlık bir bölgedir. O çağlarda insanlara coğrafyalarıyla veya yaşam tarzlarıyla bağlantılı adlar verilirdi. Kürtlerinde işte bu dağlık coğrafyada binlerce yıldır yaşadığı için bu adı almış oldukları ileri sürülmektedir. Sümercedeki KURTİ adı, Greklerede 2200 yıl önce Kurdienne (Kürt memleketi) diye geçmiştir.

____________________
Ben Mezopotamya !...
Asya'nın nazlı kızı.
Bereketin, bolluğun ve sevdaların diyarı...Sevgi ve kin,
Öfke ve hırs,
Savaş ve barış bende anlamlandı.
Bende vücut buldu ruh,
Tarih benimle başladı...
Özgürlük göbek adımdır,
Dağlarımda ve ovalarımda,