EYŞE
Eyşe çena qejike
None sere bejike
Le naze mar mijike
Eyşe cane cane


Eyşe cane eyşike
None zere manike
Bejna rinda tenike
Eyşe cana cane


Tevşi deste salike
Qija çena xalike
Çi xavya ber bonike


Çiya ware qaloyi
Rinda çena xaloyi
Torbike bın pelle soye
Eyşe cana cane

EVARE
Evare roj derenge hoy dılo dile mın
Si xar bu ser kerenge hoy dılo dile mın
Heyrana bejna şenge hoy dılo dile mın
Kurbana bejna şenge hoy dılo dile mın


Evare ro zerike hoy dılo dile mın
Zeran ten yev berike hoy dılo dile mın
Radimusun pır puçike hoy dılo dile mın
Radimusun pır puçike hoy dılo dile mın


Evare roj çu ava hoy dılo dile mın
Si xar bu ser dereva hoy dılo dile mın
Heyrana berye cava hoy dılo dile mın
Kurbana berye cava

NO KAMO
No kamo no kamo jui nao na cer veng dano
Moume hewe deryano wiy no kamo no kamo

Zek piya agedano wiy no kamo no kamo
Hegao pil filano wiy no kamo no kamo

wiy no kamo no kamo
wiy no kamo no kamo

çena qij ma nedano wiy no kamo no kamo
galıp zede vazeno wiy no kamo no kamo


ZEYNEBE
Zeynebe le zeynebe
Xezka tu bermalyamınbi
Tırsım neku evan nehlen
Xude emre van nehele

Cevemın di dılım hevan
Tev xunamın dıxe kenan
Bejne zırav ceven bı kıl
Welle tu te dılemın helan

Zeynebe le zeynebe
Xezka tu bermalyamınbi
Tırsım neku evan nehlen
Xude emre van nehele

Zeynebamın çu ser kani
Ez çum peşi go tu dini
Mı ramusan hem şe rıstan
Hem tenekır hem je kene

Zeynebe le zeynebe
Xezka tu bermalyamınbi
Tırsım neku evan nehlen
Xude emre van nehele


Hay nik na

Hay nik na hay nik na
Niki niki nanna nik nanna

Qolo ketiye kîlerê
Hay nik na hay nik na
Niki niki nanna nik nanna
Xwariye rûnê dîlberê
Hay nik na hay nik na
Niki niki nanna nik nanna

Qolo nîn e, bela ye
Hay nik na hay nik na
Niki niki nanna nik nanna
Xwariye rûnê dılberê
Hay nik na hay nik na
Niki niki nanna nik nanna

Hevraz çûme Bedlis e
Berjêr çûme Bedlis e
Çı milletek temîz e
Kûsi kirine helîse
Hay nik na hay nik na
Niki niki nanna nik nanna

Hevraz çûme Leter e
Berjêr çûme Leter e
Çı milletek bêter e
Kûsi kirine deftere

Hay nik nana nim nanna
Kûştim helandim nannaŞikrîya

Şikrîya Şikrîya
Eman neman şikrîya
Delala dilêm şikrîya
Ava serê kanîya
Eman neman şikrîya
Way ava serê kanîya
Şikrîya Şikrîya
Eman neman şikrîya
Delala dilêm şikrîya

Fîraqê ji bîr meke
Li vê dunyayê adete
Lo, vînî her adete
Şikrîya şikrîya
Eman neman şikrîya
Way eman neman şikrîya
Ava serê kanîya
Eman neman şikrîya
Delala dilêm şikrîya

Pirsa neke ez kîme
Ne mehkûm û xwînîme
Wez hêsîr û girtîme


Keçê Kurdan


Keçê biner çerxa cîhan
Zor girêdane me re zor
Jin çûne pêş pir dixwînin
Êdi qelem ket çûne şûr


<
Keçê em dixwazin bi me re werin şêwre
Dilo em dixwazin bi me re werin cengê


Haye haye em keçikê kurda nin
şêrin em cengin em hêviya merda nin
Haye haye em külilkê kurda nin
Derdê nezana berbendi serhildanin

Serê xwe rake keça kurdan
Dil û cigerim heliyan
Ka niştiman ka azadî
Ka dayika me sêwiyan
NİNNO
Niniki nivane teme ha ha ninno
Cavreş nivane teme ha ha ninno
Sıbe sere taxamme ha ha ninno
Doste cinare teme ha ha ninno

Ninno ninno ninno ninno
Ninnoo ninno ninno ninno

Aşıqe bejna teme ha ha ninno
De qa ber sınge temme ha ha ninno
Gustilya tilya temme ha ha ninno
Bazine deste temme ha ha ninno

Ninno ninno ninno ninno
Ninnoo ninno ninno ninno

Hizima boze temme ha ha ninno
Hal hala ninge temme ha ha ninno
Aşige bejna temme ha ha ninno
Heyrana cave temme ha ha ninno

Ninno ninno ninno ninno
Ninnoo ninno ninno ninno
APE SELİM
Kesi zere evariyo apo nanna nay niki nanna
Ap serkefto şan tariyo qeko nanna nay niki nanna
Mi va qeko tu koti menda apo nanna nay niki nanna
Vake bıko tore çiyo cako nanna nay niki nanna

Aniko nanna nay niki nanna
Cako nanna nay niki nanna

Şiyo veroj e here kevto apo nanna nay niki nanna
Bare astore xo çevto cako nanna nay niki nanna
Mı va qeko sebiyo tore apo nanna nay niki nanna
Vako bıko devran kefto cako nanna nay niki nanna


Selîmo

Hew yarî ya yarî ya Selîmo lawo yarî ya
Hew yarî ya yarî ya Selo Selo yarî ya

Hewa der a barî ya Selîmo lawo yarî ya
Hewa der a barî ya Selo Selo yarî ya

Him der a him barî ya Selîmo lawo yarî ya
Him der a him barî ya Selo Selo yarî ya

Bejna keynek barî ya Selîmo lawo yarî ya
Bejna keynek barî ya Selo Selo yarî ya


Meleme
Erê vera dewe merg û çîmen
Melema mi merg û çîmen
Destê xo jî destê mi ke
Memleketan ser de
şîme
Emser mabênê ma jî rindo
Pîya dewran biramîme

Erê vanu vanu to rê vanu
Melema mi to rê vanu
Delala mi ezo sonu

Erê vayê yêno vayê poyrajî
Melema mi vayê poyrajî
Sano têl û biskanê to zalime
Têde kerdê xaz be xajî
Zerê mi to rê teniko
Zê perdika serê pîyajî

Çênê vajî vajî to rê vajî
Melama mi to rê vajî
Zerê mi to rê vêseno
Zê adirê binê sacî

Erê vanu vanu to rê vanu
Melema mi to rê vanu
Xatir be to ezo sonu

Qese û Muzîk : Anonîm (Qoçgîrî)
Ar
şîv : Hıdır Yıldız (Hopik)